Over het werk

EILAND BEELDEN

ARCHIPELAGO

Eilanden

Opgerezen uit de zee hebben eilanden eeuwenlang onze verbeelding geprikkeld.

Van paradijselijke gebieden, toevluchtsoorden, tot plaats der verdoemden. Eilanden zijn werelden in miniatuur. Plaatsen waar zee en land elkaar ontmoeten. Eb en vloed hebben de golven op het eiland doen rijzen en dalen en hebben gegeven en genomen. Eilanden worden gevormd door twee tegengestelden: ze zijn kwetsbaar, maar ook een rotsvast rustpunt in de stroom van energie, de oceaan.

Bij de eilandbeelden wordt het onderwaterdeel zichtbaar. Het onderwaterdeel vertelt over de oorsprong, de beweging vanuit de duisternis naar het licht en vormt als het ware de sokkel. De waterspiegel vormt de draaglijn. Bij de eilandbeelden wordt het mysterie van het onzichtbare gedeeltelijk onthuld. Vormen als rotsen, wortels en geweien refereren aan mythen, gemoedstoestanden en andere mogelijke zeggingskrachten van de natuur.

Het beeld "Archipelago" roept, door zijn helderheid en sobere uitstraling, voor mij de associatie op met de karesansui-tuinen in Japan. Hier liggen de rotsblokken in het zorgvuldig aangeharkte grind en symboliseren het eeuwige en onveranderlijke. De alomvattende leegte en oneindigheid van de oceaan, en de geest die vrij is van gedachten en concepten. Zoals bij deze tuinen vervullen ook de beelden voor mij een meditatieve funktie of een impuls voor reflectie.

Dance of the Islands

Dance of the Islands :

Sommige eilanden lijken open, andere juist hermetisch gesloten. Sommigen lijken te dansen en tonen een verstoring van het eeuwige onveranderlijke zoals bij Dance of the Islands. Voor allen geldt dat zij voor mij het onderbewuste weerspiegelen alsook de onberekenbare en geheimzinnige kant van de natuur.

FANDANGO

Fandango, dance of the Islands

Bij 'Fandango, Dance of the Islands', geeft de titel van het beeld al een gevoelsrichting aan.

'Fandango' is een spaanse dans met een typisch gestileerde en uitdagende houding van de dansers, waarbij zij elkaar niet aanraken.

Het individu, met zijn natuurlijke driften en de eeuwige strijd en de magie die hiervan uitgaat, is hierin verbeeld.

Ice islands

Bij het beeld 'Ice-Islands', is als bij ijsbergen het grootste deel onder de 'waterlijn'.

ISLANDED

ISLANDED

ISLANDED

Westerpark journaal editie juli 2009

Aan de Van Diemenstraat ontwikkelen Bouwfonds Ontwikkeling BV en Woningstichting Eigen Haard het gebouw IJside. Zij schenken, samen met Stadsdeel Westerpark, zowel de toekomstige bewoners en gebruikers van het gebouw als omwonenden en passanten in het gebied, een kunstwerk. Anneke de Witte, werkzaam en woonachtig in Stadsdeel Westerpark, is geselecteerd en heeft een ontwerp gemaakt welke een dialoog aan gaat met de omgeving. De vorm, een eiland dat zich verheft op poten, lijkt zo uit het IJ gekropen te zijn. Of het nu daadwerkelijk poten zijn, of misschien wel luchtwortels van de mangrove, is niet geheel duidelijk. Maar dat is ook niet belangrijk, het roept die vraag op en daardoor prikkelt het de verbeelding.

ISLANDED

ISLANDED

'Op de kade staand, denk ik aan verre exotische oorden. Ik zie dan de oceaan en ervaar een innerlijke belevenis aan ruimte en horizonnen. De producten hier ooit aan wal gezet en opgeslagen, doen mijmeren aan plantages in de Oost en de West. Maar ook zeehelden spelen een rol in mijn fantasie van deze plek en roepen associaties op. Hun reizen over oneindig lijkende oceanen doen onontdekte gebieden opdoemen aan de horizon. Eilanden en Archipelago's worden doelen en eureka's.

Eilanden zijn in figuurlijke en letterlijke zin van het woord een rustpunt in de altijd voortdurende stroom van energie, de oceaan.

Ze staan symbool voor verre oorden en veilige havens om uit te rusten en bij te komen van de reis, om daarna weer verder te kunnen gaan op de zee van de tijd. Het zijn navigatiepunten en plaatsbepalingen. Het zijn bakens aan de horizon.

Eilanden spreken van land en water. Een ontmoetingsplaats van de zee met het land. Van rotsvast rustpunt, maar ook van overstroming en voortdurende aantasting van de oceaan. In de fantasie van paradijselijke oorden en toevluchtsoorden.

NINE STONES, they dance around noon

Nine Stones, they dance around noon

NINE STONES, they dance around noon

Het beeld 'Nine Stones, they dance around noon' is geinspireerd op de stenen cirkels uit de oudheid. In Groot-Brittanie worden meerdere cirkels met de titel 'Nine...' aangetroffen )Nine Stones, Nine Maiden, Nine Ladies). Het woord 'Nine' is hier niet het getal negen, maar staat voor het begrip noon, wat middaguur betekent.

Volgens oude volksgeloven wordt vertelt dat de stenen rond het middaguur kunnen gaan dansen. Het lijkt een mythe, maar mythes zijn ook hier gebaseerd op de werkelijkheid. Rond twaalf uur gaat de zon over van oost naar west en de schaduwen veranderen mee. Het lijkt of de stenen zich bewegen. Soms is de tijd zichtbaar.

VLIEDBERG

Vliedberg

Vliedberg

In mijn jeugd hielp ik graag mijn vader met zijn werk, hij moest hiervoor vaak op pad om nieuwe handelswaren. We gingen dan altijd door het midden van ons eiland Walcheren, omdat mijn vader zo van de natuur en het landschap genoot.

Zo werd ik op jonge leeftijd al vroeg beinvloed met het kijken en ervaren van de ruimte om me heen.

Op het midden van het eiland liggen nog vele "Vliedbergen", één van de bijzonderheden van dit landschap en zijn nog zichtbare geschiedenis.

Deze kleibergen zijn omstreeks het jaar 1000 na Chr. door mensenhanden opgeworpen en waren gemiddeld zo'n 12 meter hoog. Ze hebben steile wanden. De dieren die erop geklommen zijn, hebben paadjes gemaakt die prachtige lijnen met een organisch spiraalsgewijs patroon vormen.

Lang heb ik gedacht dat ze als vluchtheuvels dienden voor de dieren in het veld, tijdens de springvloed, waarbij gedeelten van het land onderstroomden met zeewater uit de Noordzee. Het woord "vlied" komt toch immers van vloed?!

Waarschijnlijk hebben ze er wel voor gediend, maar veel later kwam ik erachter dat de kleibergen zijn opgeworpen om er zogenaamde "motte-kastelen" (houten gevechts-torens) op te bouwen. De Zeeuwse eilanden waren eeuwenlang een twistappel tussen de graven van Vlaanderen en Holland.

De Vliedbergen zijn dus eigenlijk kasteelbergen. Het landschap transformeerde voor mijn ogen van een landschap waar de mens strijd tegen het water, in een landschap waarin de mens tegen elkaar strijd.

vliedberg

'VLIEDBERG'

lokatie: fort Rammekens

keramiek

vliedberg klein

'Vliedberg 3'

keramiek

vliedberg

'Vliedberg 4'

keramiek

Rock on Antlers

Rock on Antlers : Rots op hertegewei.

keramiek op brons